Terugblik sociaal ondernemen

De eerste track van ‘Missie 030 – Sociaal Ondernemen’ zit erop!

Beginnend met 3 oriëntatieweken gericht op onderlinge kennismaking tussen deelnemers en onderdompelen in de wereld van sociaal ondernemerschap, door langs te gaan bij verschillende sociale ondernemingen in Utrecht, inspireerde de deelnemers. Kennis omtrent de maatschappelijke uitdagingen van de gemeente Utrecht leerde de deelnemers verschillende impactgebieden te onderscheiden verschafte eerste ideeën voor impactprojecten.


Het fundament voor de programma component ‘persoonlijke ontwikkeling’ werd gelegd door een tweedaagse training persoonlijk leiderschap. Een stevige basis voor voorkeur en motivatie voor de impactgebieden waar zij zich voor willen inzetten. COVID-19 kwam ten tonele en het gehele programma werd virtueel doorgezet, maar met grote inzet van de deelnemers en de SIF zijn we geen minuut tijd verloren. Vervolgens zijn op basis van de voorkeur voor impactgebied en persoonlijke leerdoelen vier impactteams gevormd.


In de hier op volgende maanden hebben de deelnemers maar liefst (deels digitaal) 12 workshops gevolgd en gedurende de week hun opgedane kennis zelfstandig uitgewerkt en toegepast op hun project met hun team. De workshops werden door de Social Impact Factory verzorgd én door een aantal vakkundige trainers met expertise, bijvoorbeeld op het gebied van Pitchen of Persoonlijk Statuut. Daarnaast werden de deelnemers zowel persoonlijk- als in groepsverband gecoacht door de projectleider. Dit alles telde op tot 20 uur per week. De vier teams hebben zich in totaal vijf maanden ingezet voor hun impactproject, met als resultaat vier maatschappelijke initiateven, getest en uitgevoerd in pilot of prototype, waarvan twee initiatieven overwegen daadwerkelijk een sociale onderneming te worden.