Stichting Vergroening Singel030

Over Stichting Vergroening Singel030

Stichting Vergroening Singel030 is een groep actieve en betrokken bewoners die het initiatief hebben genomen voor een serie maatregelen om de waterkwaliteit in de Utrechtse singel (Stadsbuitengracht) en andere stadswateren te verbeteren, door deze te vergroenen en onderwaterstructuren toe te voegen. December 2021 zijn we een stichting geworden. Binnenkort volgt nieuwe informatie over ons en de activiteiten.

Foto's