Over UMC Utrecht, Team Vrijwilligers

In ons ziekenhuis (UMC/WKZ) werken ruim 200 vrijwilligers. Voor onze patiënten is de hulp van deze vrijwilligers van grote betekenis. Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, begeleiding naar een afdeling, of koffie/thee aanbieden voor patiënten en hun familie. Daarmee helpen zij het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken. Vrijwilligerswerk is altijd complementair aan het betaalde werk in onze zorgfuncties. Wij hebben regelmatig vacatures voor mensen van 18 jaar of ouder, die op een vast dagdeel (3 of 4 uur) in de week, vrijwilligerswerk willen doen in het (kinder)ziekenhuis. Gezien de inwerkperiode gaan wij uit van een jaar of langer, dat iemand vrijwilligerswerk kan doen. (geen wisselend rooster), minimale beheersing Nederlands op taalniveau C2 is vereist (geen Engels). Wij bieden geen re-integratie trajecten of stages aan.

Foto's